Filter for å vise alle konti med saldo på en forskjellsskjemapost

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller > Lage filter for en eller flere poster i RF-1217 >

Filter for å vise alle konti med saldo på en forskjellsskjemapost

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om opprettelse eller valg av filter, se Lage filter for en eller flere poster i RF-1217.

Dette eksempelet viser hvordan man kan lage seg et filter som viser konti som inngår i forskjellsskjemaposten "Varige driftsmidler inkl. goodwill". Videre blir kun konti som har saldo i minst ett av beløpsfeltene

Råbalanse

Utg.saldo i år

Utg. saldo i fjor

Skattemessig verdi 31.12. i år

Skattemessig verdi 31.12. i fjor

Dersom en konto ikke har saldo i minst ett av disse feltene, vil den ikke bli vist. Dermed kan man i en kontoplan med mange nullkonti, få filtrert bort alle konti som ikke har saldo eller skattemessig verdier.

Dette eksempelet kan anvendes for alle forskjellsskjemaposter som det er mulig å styre en konto i kontoplanen til.

Dersom du ikke tidligere har laget følgende  filteret, opprettes filtrene ved å trykke på knappen Lag filter og følgende opplysninger registreres i hvert av filtrene:

Dersom filtrene er laget, aktiviseres filtrene, først det ene og deretter det andre, med valgboksen Velg filter.

Kontoplanen med dette filteret aktivt vil f.eks. vise følgende konti, mens de øvrige kontiene ikke vises (er filtrert bort):

Se også

Oversikt over forskjellige filtre for forskjellsskjemaet.