Filter for å vise konti i en forskjellsskjemapost

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller > Lage filter for en eller flere poster i RF-1217 >

Filter for å vise konti i en forskjellsskjemapost

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om opprettelse eller valg av filter, se Lage filter for en eller flere poster i RF-1217

Dette eksempelet viser hvordan man kan lage seg et filter som viser konti som inngår i forskjellsskjemaposten "Aksjer og andre verdipapirer". Dette eksempelet kan anvendes for alle forskjellsskjemaposter som det er mulig å styre en konto i kontoplanen til:

Dette filteret vil vise alle konti som har henvisning til forskjellsskjemaposten, også de kontiene som har saldo. Dersom det er ønskelig å filtrere bort alle konti som ikke har saldo, slik at kontoplanen kun viser de kontiene med saldo, er framgangsmåten for dette beskrevet under Filter for å vise alle konti med saldo på en forskjellsskjemapost.

Dersom det er ønskelig å lage et filter som viser flere enn en forskjellsskjemapost samtidig, finnes beskrivelse av dette under Filter for å vise flere enn en forskjellsskjemapost samtidig.

Se også

Oversikt over forskjellige filtre for forskjellsskjemaet.