Filter for feilsøking i varige driftsmidler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller > Lage filter for en eller flere poster i RF-1217 >

Filter for feilsøking i varige driftsmidler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Se RF-1217 Forskjeller Varige driftsmidler (Post 1-3) for å se betingelser for korrekt henføring av varige driftsmidler til forskjellsskjema og korrekte verdier for de enkelte konti.

Dette filteret bygger på en feilsøking i kontoplanen med tanke på å identifisere følgende feil eller mulige feil som kan være på forskjellsskjemaposten varige driftsmidler:

For høy skattemessig verdi på grunn av at det er krysset av i feltet RM=Sk.m. i fjor eller RM=Sk.m. i år på konti som inneholder driftsmidler som enten er henvist til et saldoskjema eller som har skattemessig behandling lik skattemessige lineæravskrivninger. Dermed blir skattemessige verdier hentet både fra saldoskjema og fra kontoplanen for de samme driftsmidlene.

For høy skattemessig verdi på grunn av at det har vært krysset av i feltet RM=Sk.m. i fjor eller RM=Sk.m. i år på konti som inneholder driftsmidler som enten er henvist til et saldoskjema eller som har skattemessig behandling lik skattemessige lineæravskrivninger. Når avkryssingen er fjernet, har brukeren ikke registrert 0,- (null) i verdi i feltet sk.m.31.12.ifjor eller sk.m.31.12.iår. Dermed blir skattemessig verdi stående med et beløp der verdien skulle vært kr 0,-.

Enkelte konti skal likevel ha skattemessig verdi på konto. Dette gjelder f.eks. tomter. For nærmere forklaringer til dette, se RF-1217 Forskjeller Varige driftsmidler (Post 1-3).

Dette filteret er et standard filter i Visma Finale Årsoppgjør.

Dette filteret vil kunne vise konti som har avkrysning eller skattemessige verdier på kontoen. Det er ikke alltid det er feil at konti vises, se ovenfor om hvilke konti som skal ha skattemessige verdier i kontoplanen.

Her er et eksempel på konti som vises hvis filteret brukes, uten at dette er feil:

Se også

Oversikt over forskjellige filtre for forskjellsskjemaet.