Generelt filter for feilsøking

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller > Lage filter for en eller flere poster i RF-1217 >

Generelt filter for feilsøking

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om opprettelse eller valg av filter, se Lage filter for en eller flere poster i RF-1217.

Her er beskrivelse av to forskjellige måter å lete etter feil i midlertidige forskjeller i kontoplanen ved hjelp av filtre.

Alternativ 1

Lage et filter som finner fram alle konti som har eller kan ha forskjeller.

Hensikt: Dersom det er forskjeller på en forskjellsskjemapost som ikke skal være der eller som er feil, kan dette filteret finne fram konti i forskjellsskjemaposten som har eller kan ha forskjeller.

Alternativ 2

Lage et filter som finner fram alle konti som ikke kan ha forskjeller.

Hensikt: Dersom det skal være forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi, men det er ikke forskjell på forskjellsskjemaposten.

Alternativ 1:  Lage et filter som finner fram alle konti som har eller kan ha forskjeller.

Følgende filter kan lages, dette eksempelet tar for seg forskjellsskjemaposter aksjer, men kan brukes på alle poster i forskjellsskjemaet som styres av kontoplanen.

Alternativ 2: Lage et filter som finner fram alle konti som ikke kan ha forskjeller i enten i år eller i fjor.

Følgende filter kan lages, dette eksempelet tar for seg forskjellsskjemaposter aksjer, men kan brukes på alle poster i forskjellsskjemaet som styres av kontoplanen.

Se også

Oversikt over forskjellige filtre for forskjellsskjemaet.