Filter for feilsøking i fordringer i år

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Praktisk veiledning til midlertidige forskjeller > Lage filter for en eller flere poster i RF-1217 >

Filter for feilsøking i fordringer i år

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om forskjellsskjemapostene for fordringer, se Utestående fordringer (Post 41-44). Om feilsøking på utestående fordringer i fjor, se Filter for feilsøking i fordringer i fjor.

Feilsøk i kontoplanen mht midlertidige forskjeller på utestående fordringer kan utføres som beskrevet nedenfor:

Dette filteret er et standard filter i Visma Finale Årsoppgjør.

Dette filteret finner alle konti med feil avkrysning for RM=Sk.m. iår for konti henvist til forskjellsskjemapostene for utestående fordringer, for å sikre at forskjellene blir korrekt, og at forskjellsskjemaet stemmer med side 1 på RF-1167 Næringsoppgave 2.

Se også

Oversikt over forskjellige filtre for forskjellsskjemaet.