Kraftverkmodul til Visma Finale Årsoppgjør

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Kraftverkmodul til Visma Finale Årsoppgjør

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Generelt om Visma Finale's Kraftverkmodul

Opprette et kraftforetak

Skatteberegning - Kraftskatter

Særskilte driftsmidler i kraftverk

Virksomhetsområder og aktiviteter

Faste opplysninger

Automatposteringer av kraftskatter

RF-1151 Vedlegg til selvangivelsen for kraftforetak

RF-1152 Avskrivningsgrunnlag og beregning av årlige avskrivninger

RF-1153 Grunnrenteinntekt, naturressursskatt mv

RF-1161 Formuesverdi / eiendomsskattegrunnlag Kraftselskaper