Opprette et kraftforetak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kraftverkmodul til FINALE Årsoppgjør >

Opprette et kraftforetak

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Et kraftselskap i Visma Finale Årsoppgjør / Visma Finale Rapportering opprettes på vanlig måte som andre selskaper, med følgende særtrekk:

Selskapet opprettes som et Aksjeselskap i selskapstype, og i feltet "Beskattes som" angis "Kraftforetak". Dette gjøres i menyen Firma > Firmaopplysninger Skillekort Firmaopplysninger.

Se også:

Kraftforetak - Oversikt over hjelpeemner