RF-1151 Vedlegg til selvangivelsen for kraftforetak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kraftverkmodul til FINALE Årsoppgjør >

RF-1151 Vedlegg til selvangivelsen for kraftforetak

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette skjemaet opprettes automatisk for kraftforetak.

Det opprettes en egen linje for hvert kraftverk som er opprettet i kraftverkoversikten.

Dersom kraftverkene er over grensen for beregning av grunnrenteinntekt og naturressursskatt, blir det opprettet egne skema RF-1153 for disse foretakene.

Dersom kraftverkene har registrert merkeytelse som er  over størrelsen for særskilt beregning av formueskatteverdi og eiendomsskattegrunnlag, beregnes dette i skjema RF-1153 og skjema RF-1161. Verdiene fra RF-1161 overføres til RF-1153 og sum eiendomsskategrunnlag overføres fra RF-1153 til RF-1151.

Dersom kraftverk ikke har påstemplet merkeytelse av en slik størrelse at veriden beregnes i RF-1153, skal formuesverdi registreres direkte i skjema RF-1151 på de enkelte kraftverkene.

Se også:

Kraftforetak - Oversikt over hjelpeemner