RF-1153 Grunnrenteinntekt, naturressursskatt mv

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kraftverkmodul til FINALE Årsoppgjør >

RF-1153 Grunnrenteinntekt, naturressursskatt mv

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Selskapsopplysningene hentes fra firmaopplysninger, og kraftverkopplysninger (unntatt eierandel) hentes fra registrering av aktivitet.

Ved registrering av aktivitet = Kraftverk vil skjemaet opprettes automatisk, men utfylling foretas direkte i skjemaet. Poster som beregnes på grunnlag av ANDRE poster som er fylt ut i skjemaet, beregnes automatisk, men mens skjemaregistrering foretas, må man trykke på verktøyknappen Kalkulere alle skjemaer og rapporter. Da vil alle beregnede felter bli oppdatert.

Dette skjemaet inneholder 3 deler:

Beregning av grunnrenteinntekt

Beregning av naturressursskatt

Beregning av eiendomsskattegrunnlag og formuesverdi.

Det opprettes automatisk skjemaer for alle kraftverk som er registrert i kraftverkoversikten, men kun dersom kraftverket har registrert påstemplet merkeytelse som overstiger de grenseverdiene som gjelder for beregning av grunnrenteinntekt, naturressursskatt og / eller særskilt beregning av eiendomsskattegrunnlag og formuesverdi.

For beregning av grunnrenteinntekt og naturressursskatt gjelder det en særskilt grenseverdi, som for inntektsåret 2004 er for påstemplet merkeytelse på minst 5.500 kVA. Skjema opprettes automatisk for kraftverk som har påstemplet merkeytelse på eller over denne grenseverdien.

For beregning av sæsrkilt eiendomsskattegrunnlag og formuesverdi, gjelder det en særskilt grenseverdi, som for inntektsåret 2004 er påstemplet merkeytelse på minst 10.000 kVA. Skjemaets side 3 og 4 fylles automatisk ut for kraftverk som har påstemplet merkeytelse på minst denne grenseverdien.

Dersom det blir foretatt  særskilt beregning av eiendomsskattegrunnlag og formuesverdi, opprettes automatisk også RF-1161 Tilleggsskjema for eiendomsskattegrunnlag og formuesverdi for kraftforetak. Verdiene fra RF-1161 overføres automatisk til RF-1153 side 4 og tillegges beregning av særskilt eiendomsskattegrunnlag og formuesverdi for kraftverk.

Se også:

Om registrering av skattesatser og rentesatser - se Faste opplysninger

Kraftforetak - Oversikt over hjelpeemner