RF-1161 Formuesverdi / eiendomsskattegrunnlag Kraftselskaper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kraftverkmodul til FINALE Årsoppgjør >

RF-1161 Formuesverdi / eiendomsskattegrunnlag Kraftselskaper

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Selskapsopplysningene hentes fra firmaopplysninger, og kraftverkopplysninger (unntatt eierandel) hentes fra registrering av aktivitet.

Ved registrering av aktivitet = Kraftverk vil skjemaet opprettes automatisk, men utfylling foretas direkte i skjemaet. Poster som beregnes på grunnlag av ANDRE poster som er fylt ut i skjemaet, beregnes automatisk, men mens skjemaregistrering foretas, må man trykke på verktøyknappen Kalkulere alle skjemaer og rapporter. Da vil alle beregnede felter bli oppdatert.

Det opprettes automatisk skjemaer for alle kraftverk som er registrert i kraftverkoversikten, men kun dersom kraftverket har registrert påstemplet merkeytelse som overstiger de grenseverdiene som gjelder for særskilt beregning av eiendomsskattegrunnlag og formuesverdi.

For beregning av sæsrkilt eiendomsskattegrunnlag og formuesverdi, gjelder det en særskilt grenseverdi, som for inntektsåret 2004 er påstemplet merkeytelse på minst 10.000 kVA.

Dersom det blir foretatt  særskilt beregning av eiendomsskattegrunnlag og formuesverdi, opprettes automatisk RF-1153 Grunnrenteinntekt, naturressursskatt mv. På RF-1153 side 3 og 4 fylles det ut data for eiendomsskattegrunnlag og formuesverdi. Verdiene fra RF-1161 overføres automatisk til RF-1153 side 4 og tillegges beregning av særskilt eiendomsskattegrunnlag og formuesverdi for kraftverk.

Se også:

Kraftforetak - Oversikt over hjelpeemner