Faste opplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kraftverkmodul til FINALE Årsoppgjør >

Faste opplysninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I menyen Avslutning > Kraftforetak registreres faste opplysninger om kraftforetaket.

Skillekortet Faste opplysninger viser skattesatser for kraftskatter. Satsene oppdateres automatisk, og skal ikke registreres her.

Skattesatsene oppdateres i forskrift fra Finansdepartementet i jan./feb i året etter inntektsåret, og blir da oppdatert i en automatisk programoppdatering.

Rentesatser og skattesatser fremkommer i dette skjermbildet, der både hjemmel for skatte- og retnesatser fremgår og anvendelse av skattesatsene.

Om anvendelse av satser i skatteberegningen, se kraftskatter.

Se også:

Skatteberegning - kraftskatter

Kraftforetak - Oversikt over hjelpeemner