Nøkkeltall

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator >

Nøkkeltall

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale Årsoppgjør har en rekke nøkkeltall innebygget, og nøkkeltallene er beregnet ut fra standardkontokodene til de enkelte kontiene.

Dette medfører at du enkelt kan anvende et nøkkeltall og vite at nøkkeltallet alltid blir beregnet korrekt, også om rapporter kopieres fra en klient til en annen klient.

Se også:

Oversikt over nøkkeltall