Dimensjoner på registreringsvariabler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Tilleggsvariabler >

Dimensjoner på registreringsvariabler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Du kan registrere data på en variabel enten for selskapet som helhet eller for de enkelte dimensjoner (avdelinger osv). Du kan også registrere data for en miks av dimensjoner, slik at data f.eks. gjelder en spesifikk avdelingsdimensjon og deretter f.eks. en produktdimensjon innenfor avdelingsdimensjonen osv.

Du oppretter nye dimensjonslinjer ved å markere variabelen og trykke på verktøyknappen Opprett ny dimensjon. Følgende skjermbilde vil da framkomme:

Her markerer du den enkelte dimensjon. I dette tilfellet er det to dimensjonstyper, avdeling og produkt. Du kan her velge både en avdeling OG et produkt, eller bare den ene. For en variabel som f.eks. gjelder antall solgte enheter i Bergen av produktet Kasser, kan du krysse av for både avdeling Bergen og Produkt kasser. Hvis du skal registrere antall ansatte i Harstad, kan du velge avdeling Harstad uten å velge noe produkt.

For å slette en dimensjonslinje, bruker du verktøyknappen Slett når dimensjonslinjen er valgt.

Du må opprette en dimensjonslinje for hver tilleggsvariabel der du har behov for dataregistrering på dimensjoner.