Fortegn og summering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Redigere linjemal >

Fortegn og summering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rapportene bygges opp med følgende funksjonalitet for fortegnsbruk og formler:

Fortegn på rapportlinjer:

Fortegn på rapportlinjene avhenger av innholdet i linjenes tilhørende formel-linjer. Dersom fortegnet på en linje blir feil, kan du høyreklikke på rapportlinjen og velge Endre fortegn.

Summering av rapportlinjer og nivålinjer:

Formel-linjene kan settes opp med formler der du ikke hensyntar fortegn-resultatet, i og med at du kan endre operator på en formellinje etter at formel-linjen er satt inn i en rapportlinje. Dette betyr at samme formel kan settes inn som tillegg på en linje, og kan settes inn som fradrag på en annen linje.

Formel-linjene vises med utregning, se f.eks. formel-linjene til denne rapportlinjen:

Man kan endre operatoren for en Formel-linje ved å høyreklikke på formel-linjen og velge Endre operator, slik:

Som vil gi følgende resultat:

Hvis man endrer operatorer på alle formel-linjer, får man utregning med motsatt fortegn, slik:

Hvis man deretter snur fortegnene på alle linjene, står man igjen med samme rapporten man startet på, men med formel-linjer som vises med motsatt fortegn:

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Skillekortet Linjemal

Redigere linjemal

Linjetyper i linjemaler

Linjehierarkiet

Visning av linjer

Formel-linjer

Formler

Fortegn og summering