Kontogrupper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Redigere linjemal >

Kontogrupper

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kontogrupper består av en linjetype som lister opp konti på forskjellige måter.

Følgende listetyper er tilgjengelig:

Opplisting av konti i en kontoserie uten sumlinje

Opplisting av konti i en kontoserie med sumlinje

Opplisting av konti i flere kontoserier etter hverandre uten sum

Opplisting av konti i flere kontoserier med en sum for hver kontogruppe

Visning av en sumlinje for en eller flere kontoserier uten å vise kontodetaljer

Man kan velge å liste opp konti i klientens egen kontoplan etter de ovennevnte kriteriene.

Man kan også velge å liste opp standardkontoserier med samme utvalg som ovenfor. Klientens kontonumre vises ikke, men kun standardkontonummer og standardkontotekst.

Dersom man ønsker å liste opp flere kontoserier etter hverandre med en totalsum, men uten å vise summering for hver kontoserie, kan man lage et undernivå med summering, og deretter legge flere kontoserier etter hverandre uten summering.

Kontoserie-bildet ser slik ut, der man kan legge en enkelt eller flere kontoserier etter hverandre:

Dimensjoner i kontogruppe

Man kan i tillegg lage seg en rapport som repeterer kontogruppen for valgte dimensjoner. Vær oppmerksom på at et slikt valg ikke kan kombineres med andre dimensjonsvalg i rapportene. Les mer om dette under Dimensjoner (avdeling mv).

Et alternativ til en slik dimensjonsrepetering, kan man lage en rapport som inneholder kontogrupper uten repetering på dimensjoner, men enten

Legge dimensjoner i kolonner i rapporten, se Beløpskolonne.

Gjenta rapport på alle dimensjoner innen en dimensjonstype, se Skillekortet Rapportoversikt.

Gjenta rapport på utvalgte dimensjoner innen en dimensjonstype, se Skillekortet Rapportoversikt.

Gjenta rapport på utvalgte alias (sammensatte dimensjoner), se Skillekortet Rapportoversikt.

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Redigere linjemal

Linjehierarkiet

Visning av linjer

Formel-linjer

Formler

Fortegn og summering