Beløpskolonne

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Kolonnesamling >

Beløpskolonne

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Du markerer en kolonne som beløpskolonne, og setter opp beløpskolonnen slik:

Datatype:

De tilgjengelige datatypene er:

Regnskapstall

Råbalanse

Gjeldende budsjett.

Menyen Konto > Registrer budsjett gir deg mulighet til å velge hva som er gjeldende budsjett, som kan være enten basisbudsjett eller et av de registrerte datasettene.

Basisbudsjett.

Basisbudsjett finner du i menyen Konto > Registrer budsjett, og kan også importeres fra regnskaps- eller budsjettsystemer.

Datasett

Datasett finner du i menyen Konto > Registrer budsjett eller i menyen Konto > Vedlikehold av budsjett og datasett. i den sistnevnte menyen kan du også kopiere regnskapstall, basisbudsjett eller et annet datasett over til et nytt eller eksisterende datasett. Dette medfører at du f.eks. kan ha flere budsjett- eller regnskapsversjoner, som du deretter kan anvende til å rapportere på.

Beløpstype:

Feltet beløpstype inngår i oppsettet at hvilken regnskapsperiode du ønsker å ha i datakolonnen. Tilgjengelige beløpstyper er:

Periodeverdier

Dette valget gir deg mulighet til å ha denne eller en annen regnskapsperiode i en kolonne, der regnskapsperioden bestemmes av valgt periodelengde. Se også nedenfor om periodereferanse og årsreferanse.

Hittilverdier

Dette valget gir deg mulighet til å ha hittilverdier pr denne regnskapsperiode i en kolonne. For valg av regnskapsår, se nedenfor om årsreferanse.

Fra-til periode

Dette valget gir deg mulighet til å velge en angitt fra-til-periode for en gitt kolonne. Her kan du f.eks .angi fra periode 1 til periode 12 med datatype Gjeldende budsjett for at du skal vise hele årets budsjett. Du kan velge datatype Regnskapstall, fra periode 1 til periode 12 og årsreferanse -1 (minus 1) for å vise hele fjoråret i en kolonne.

Periodevalg:

Fra periode / til periode

Dette valget styrer beløpstypen Fra-til-periode.

Periodereferanse

Dette valget styrer beløpstypene periodeverdier og hittilverdier. Tallet 0 (null) refererer seg til denne periode. Tallet -1 (minus 1) angir foregående regnskapsperiode og tallet 1 angir neste regnskapsperiode osv.
Dersom periodelengde er 2 og denne periode er mai/juni, vil en periodereferanse på -2 (minus 2) bety perioden jan-feb. osv.
Periodereferanse kan også medføre at du får en periode i foregående regnskapsår. Med periodelengde på 1 og periodereferanse på -1 (minus 1), vil du få desember i fjor når nåperioden er januar. Med årsreferanse på -1 (minus 1) i tillegg, vil du dermed få desember i forfjor.

Årsreferanse

Årsreferansen gjelder for alle beløpstypene. Tallet 0 (null) angir inneværende regnskapsår, tallet -1 (minus 1) medfører at du er på fjoråret.
Dersom du har periodereferanse som bringer deg til foregående regnskapsår, kan årsreferansen dermed gi deg som resultat en periode i forfjor (se eksempel under Periodereferanse).

Dimensjon

Her kan du velge dimensjon (avdeling osv) eller et alias.

Det er ikke mulig å velge en dimensjon som er sammensatt, f.eks. 2 avdelinger til samme kolonne. Du kan dog velge en dimensjon som består av ett dimensjonsvalg for hver dimensjonstype, f.eks. en avdeling og et prosjekt osv.

Dersom det skal velges 2 avdelinger til samme kolonne må dette gjøres enten ved å opprette et alias som inneholder de to avdleingene, eller du kan legge to skjulte kolonner med hver sin avdeling, og deretter bruke en formelkolonne for å summere de to skjulte kolonnene.

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Skillekortet Kolonnesamling

Behov for skjulte kolonner