Formler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Redigere linjemal >

Formler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om hvordan du redigerer formler, se Formel-linjer og formler.

Formlene kan bygges opp slik:

1. Referanse til konto i kontoplanen

Referanse til konto i kontoplanen foretas med en formel med KTO + kontonummer, slik:

KTO3000 angir en referanse til konto nr 3000. Dersom du har en 5-sifret kontoplan, må du bruke f.eks. KTO30000 osv.

KTO3000:KTO3099 angir en referanse fra og med konto nummer 3000 til og med konto nummer 3099.

KTO3000,1 refererer seg til konto nummer 3000 i foregående regnskapsperiode. Regnskapsperioden bestemmes av angitt periodelengde.

KTO3000,2 refererer seg til konto nummer 3000 for 2 perioder tilbake. Regnskapsperioden bestemmes av angitt periodelengde. Du kan videre angi tallet 3 for 3 perioder tilbake osv.

KTO3000,1:KTO3099,1 refererer seg til konto fra og med konto 3000 til og med konto 3099 i foregående regnskapsperiode. Merk at periodereferanse må angis både for fra-konto og til-konto.

KTO3000,2:KTO3099,2 er tilsvarende for 2 perioder tilbake.

Dersom du ønsker å vise ENDRING i en konto eller kontoserie fra foregående periode til denne periode, kan du f.eks. angi dette med følgende formel:

KTO1500 - KTO1500,1

KTO1500:KTO1599 - KTO1500,1:KTO1599,1

2. Referanse til en konto ut fra kontoens standardkonto-referanse

Det er samme funksjonalitet i formeloppbygningen med referanse til konti via kontienes standardkonto som for referanse til klientens eksakte kontonummer.

Ved å referere til standardkontoegenskaper, oppnår du at en rapport kan brukes på en hvilken som helst klient uten at det er behov for tilpasninger.

Referansen skjer ved å bruke STD i steden for KTO, og ellers samme oppbygning som for konto:

STD3000 angir en referanse til alle konti som har standardkontokode 3000.

STD3000:STD3099 angir en referanse fra og med alle konti som har standardkontokode 3000 til og med alle konti som har standardkontokode 3099.

STD3000,1 refererer seg til alle konti som har standardkontokode 3000 i foregående regnskapsperiode. Regnskapsperioden bestemmes av angitt periodelengde.

STD3000,2 refererer seg til alle konti som har standardkontokode 3000 for 2 perioder tilbake. Regnskapsperioden bestemmes av angitt periodelengde. Du kan videre angi tallet 3 for 3 perioder tilbake osv.

STD3000,1:STD3099,1 refererer seg til alle konti fra og med standardkontokode 3000 til og med standardkontokode 3099 i foregående regnskapsperiode. Merk at periodereferanse må angis både for fra-konto og til-konto.

STD3000,2:STD3099,2 er tilsvarende for 2 perioder tilbake.

Dersom du ønsker å vise ENDRING i en konto eller kontoserie fra foregående periode til denne periode, kan du f.eks. angi dette med følgende formel:

STD1500 - STD1500,1

STD1500:STD1599 - STD1500,1:STD1599,1

3. Referanse til egendefinerte tilleggsvariabler

Du finner informasjon om tilleggsvariabler under Egendefinerte tilleggsvariabler.

For å referere seg til en egendefinert tilleggsvariabel, angir du formel på følgende måte:

@VARIABELNAVN der variabelnavnet er det navnet som tilleggsvariabelen har.

@VARIABELNAVN,1 refererer seg til tilleggsvariabelens verdi i foregående regnskapsperiode.

4. Referanse til nøkkeltall

Du finner informasjon om tilleggsvariabler under Nøkkeltall.

For å referere seg til en egendefinert tilleggsvariabel, angir du formel på følgende måte:

@_NØKKELTALLNAVN der variabelnavnet er det navnet som nøkkeltallet har.

@_NØKKELTALLNAVN,1 refererer seg til nøkkeltallets verdi i foregående regnskapsperiode.

Nøkkeltallenes navn starter alltid med tegnet _ (underscore) som du finner på tastaturet med shift + bindestrek. Nøkkeltallet for kortsiktig gjeld har f.eks. navnet _KG og blir referert til med formelen @_KG.

5. Utregninger i formler

Formelen kan bygges opp med utregninger der pluss, minus, multiplikasjon og divisjon er tillatt, i tillegg til at parenteser kan benyttes. Her brukes regneoperatorene med tegnet + for pluss, - for minus, * for multiplikasjon og / for divisjon.

Eksempler:

STD1500 + STD1560

STD1500 - STD1500,1

KTO1500:KTO1599 + KTO1350

@_EIENDELER - @_KG

-(KTO3000:KTO3999)

KTO3000:KTO3999 - KTO3500:KTO3599

KTO3000:KTO3499 + KTO3600:KTO3999

KTO3000:KTO3999 - (KTO3500:KTO3599 + KTO3700:KTO3799)

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Redigere linjemal

Linjehierarkiet

Formel-linjer

Fortegn og summering