Formel-linjer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Redigere linjemal >

Formel-linjer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rapport-linjemalen inneholder et "formel-bibliotek" der man kan legge inn formlene. Samme formel kan dermed brukes flere plasser i samme linjemal. Dersom du endrer formelen en plass, blir formelen endret i alle rapportlinjene der den blir brukt.

Når en formel brukes i en rapport, blir formelen knyttet til en rapportlinje, og fremstår som en formel-linje i rapporten.  Formel-linjene blir skjult ved utskrift, men man kan sette opp en rapport med drilldown, og denne vil vise rapportlinjene spesifisert på alle formel-linjene.

Du finner følgende forklaringer nedenfor:

Lage en ny rapportlinje med en formellinje.

Legge til en formel-linje til en eksisterende rapportlinje

Redigere rapportbiblioteket

Fortegn og summeringer i rapporten

Lage en ny rapportlinje med en formellinje

Når du oppretter en rapportlinje, kommer du direkte inn i formelbiblioteket, der du kan opprette eller velge en eksisterende formel til rapportlinjen. Rapportlinjen får samme navn som den underliggende formelen, men du kan endre teksten på rapportlinjen etterpå.

For å opprette en rapportlinje, trykker du på følgende verktøyknapp:

Du vil nå komme til formelbiblioteket (se nedenfor). Opprett eventuelt en ny formel, merk en formel og trykk på Sett inn formel-linje.

Legge til en formel-linje til en eksisterende rapportlinje

For å legge til en ny formel til en eksisterende rapportlinje, merker du rapportlinjen og trykker på verktøyknappen som vist nedenfor:

Du vil nå komme til formelbiblioteket (se nedenfor). Opprett eventuelt en ny formel, merk en formel og trykk på Sett inn formel-linje.

Redigere rapportbiblioteket

For å få frem formelbiblioteket kan du enten opprette en ny rapportlinje (se ovenfor), legge til en ny formel-linje til en eksisterende rapportlinje (se ovenfor) eller du kan ta frem formelbiblioteket med verktøyknappen Rapportinnstillinger, slik:

Formelbiblioteket

Du vil da få frem formelbiblioteket:

Her vises 3 formler med ID = 01, 02 og 05. De øvrige formlene er automatisk genererte formler fra en kontogruppe i rapporten.

Her kan du velge blant funksjonene:

Sett inn valgt formel

Avbryt

Ny formel

Slett formel

Rediger formel

Flytt formel opp i listen

Flytt formel ned i listen

Formlene som vises her, er formler som gjelder kun denne rapporten. Samme formel kan brukes i flere enn en rapportlinje, om ønskelig.

Formler med navn som f.eks. &0_1400K# er automatisk genererte formler for kontogrupper, og vil alltid genereres på nytt av rapporten, og kan derfor ikke endres.

Opprette ny formel og redigere eksisterende formel

Når du oppretter en ny formel, får du først frem et vindu der du skriver inn variabelnavn. Variabelnavnet kan inneholde tall fra 0-9 og bokstavene A-Å og bokstavene a-å og kan være på inntil 20 tegn.

Variabelnavn kan senere ikke endres.

For å opprette en formel, bruker du verktøyknappen Ny formel og variabelnavn skrives inn:

Etter at variabelnavn er skrevet inn, får du frem formelredigeringsbildet (se nedenfor).

For å redigere en formel, kan du velge verktøyknappen Rediger formel og du får frem formelredigeringsbildet:

ID:

Variabelnavnet

Navn:

Et beskrivende navn for variabelen som vises i rapporten dersom du velger rapportvisning med Drilldown.

Formel:

Her skrives formelen inn. Du kan legge inn kommentarer ved at formelen avsluttet med semikolon etterfulgt av en kommentar.

Om formelinnhold, se: Oppbygning av formler i rapporter

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Redigere linjemal

Linjehierarkiet

Formler

Fortegn og summering