Visning av linjer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Redigere linjemal >

Visning av linjer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Generelt kan du styre visning i rapporten ved hjelp av disse verktøyknappene:

Alltid vis den valgte linjen

Ikke vis den valgte linjen

Ikke vis den valgte linjen hvis beløp er null

Sumlinjer

Du kan velge å vise eller ikke vise overskriftslinjen og sumlinjen.

Visning kan velges separat for overskriftslinjen og sumlinjen, slik at du f.eks. viser kun sumlinjen men ikke overskriftslinjen osv.

Rapportlinjer

Du kan velge visning med verktøyknappene som vist over. En linje som ikke vises, blir tatt med i summeringer av hoved- og undernivåer.

Formel-linjer

Formel-linjer vises ikke, men kan spesifiseres ved å velge drilldown i en rapport i rapportgeneratoren.

Kontogrupper

Kontogrupper innsatt i rapporten vises alltid.

Andre linjer

Kodelinjer vises aldri på utskrifter. Blanke linjer kan styres mht visning. En skjult blank linje vil dermed kun virke som "ekstra luft" under redigering av en rapport, men vil ikke påvirke rapporten.

Avansert bruk av skjulte linjer

Kontogrupper blir alltid summert med kontienes fortegn. Dersom man har behov for å summere kontogrupper slik at fortegnet i summeringen blir motsatt, kan man legge inn en skjult linje innen samme nivå som to ganger tar samme kontogruppe i en formel-linje med motsatt operator, slik at summeringen dermed blir korrekt.

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Redigere linjemal

Linjetyper i linjemaler