Linjehierarkiet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Redigere linjemal >

Linjehierarkiet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det er følgende hierarki i linjesystemet:

1.        Nivå-linjer

Disse kan ordnes med mange sidestilte nivålinjer i både hoved- og undernivåer.

En nivålinje er unik, og kan ikke gjenbrukes flere steder i en rapport.

En nivålinje består alltid av en overskriftslinje og en sumlinje.

2.        Rapportlinjer

En rapportlinje må legges inn under en nivålinje for å kunne summeres. Summering foretas kun innen nivålinjene.

En rapportlinje kan sidestilles med en undernivålinje, slik at en nivå-linje kan inneholde en miks av rapportlinjer og undernivålinjer.

En rapportlinje er unik, og kan ikke gjenbrukes flere steder i en rapport.

Enhver rapportlinje må inneholde en formel-linje for at det skal bli beregnet data til en rapportlinje.

3.        Formel-linje

En formel-linje må legges inn under en rapportlinje. Enhver rapportlinje må inneholde en formel-linje for at det skal bli beregnet data til en rapportlinje.

4.        Kontogrupper

Kontogrupper kan behandles på samme måte som en rapportlinje, og legges enten frittstående utenfor et nivå eller innen et nivå. Du kan velge å vise kontogrupper på flere måter:

Valg 1: (a) Kontoplan (egne kontonumre) eller (b) Standardkonto.

Valg 2: Lag sumnivå pr gruppe (på eller av)

Valg 3: Vis kun sumnivå (på eller av)

Ved å sette inn kontogrupper kan du få spesifisert kontoserier ut fra hvilke konti som faktisk har saldo innenfor kontoserien.

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Redigere linjemal

Linjetyper i linjemaler

Visning av linjer

Formel-linjer

Fortegn og summering