Redigere linjemal

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Redigere linjemal >

Redigere linjemal

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rapportlinjemalene kan redigeres på to forskjellige måter:

1.Gå inn på skillekortet Linjemal i Rapportgenerator, velg rapportlinjemalen og trykk på knappen Rediger.
2.Gå inn på skillekortet Rapportoversikt i Rapportgenerator, velg en rapport som bruker linjemalen, og trykk på redigeringsknappen helt til høyre:

Dersom du går inn via rapportoversikten, kan du få direkte forhåndsvisning av rapporten.

Dersom du går inn fra linjemal-skillekortet, vil forhåndsvisningen kun vise linjemalens standard kolonneoppsett, som er lagret i selve linjemalen.

Følgende skjermbilde vises:

Ny linje

For å opprette nye linjer. Vær obs på at noen linjer må opprettes med høyreklikk-meny.

Slett linje

For å slette den valgte rapportlinjen.

Alltid vis den valgte linje

For å velge at en linje alltid skal vises selv om beløpet er null.

Ikke vis den valgte linje

For å angi at en linje ikke skal vises, selv om det har beløp.

Ikke vis den valgte linje hvis null

For å angi at en linje kun skal vises dersom den har beløp.

Vis / Skjul skjulte linjer

For å vise kun de rapportlinjer som kommer med på rapporten på/av.

Fabrikkinnstillinger

For å tilbakestille rapporten til fabrikkinnstillinger, les mer om dette.

Vis alle nivå

For å ekspandere rapporten til å vise alle rapportelementer.

Vis kun øverste nivå

For å tilbakestille ekspansjon av rapportelementer.

Renummerere noter

For å endre notenummerering slik at den første note som er referert til, får nr 1 osv.

Renummerering av linje-ID

For å endre linjenes ID-nummer, har ikke betydning for funksjonalitet.

 Rapportinnstillinger

For å se på rapportinnstillinger samt lagre en rapport som standardrapport for alle klienter mv.

/ Stort eller lite noteredigeringsvindu

For å veksle størrelse på noteredigeringsvindu.

 Redigere note til rapportlinjen

For å redigere noter på valgt regnskapslinje, nedtonet på linjer som ikke kan ha notehenvisning.

Forhåndsvis rapporten

For å vise den ferdige rapporten.

Registrere rapportvariabler

Tar frem menyen Redigering av tilleggsvariabler slik at variabler som er brukt i rapporten, kan registreres. Inneholder filtreringsfunksjonalitet for å vise variabler som brukes i denne rapporten. Dersom ingen tilleggsvariabler er brukt, blir knappen nedtonet, og er ikke aktiv.

I tillegg finnes en rekke funksjoner på høyre musknapp, og er avhengig av hvilken linjetype som er valgt.

Her kan du:

1.Sette inn linjer av forskjellige typer
2.Redigere formler i rapporten
3.Endre operator (snu fortegn)
4.Slette linje
5.Velge funksjoner som finnes i verktøylinjen.

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Skillekortet Linjemal

Teknisk informasjon

Linjetyper i linjemaler

Linjehierarkiet

Visning av linjer

Formel-linjer

Formler

Kontogrupper

Fortegn og summering

Fortegn og summering