Teknisk informasjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Linjemal >

Teknisk informasjon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rapportene kan inndeles i følgende typer:

Finale standard linjemal.

Egne linjemaler.

Egne linjemaler kan være en linjemal som kun finnes på en klient, eller som en distribuert linjemal som er på alle klienter.

Finale standard linjemal

Disse identifiseres ved at linjemalen i Rapportgeneratoren på skillekortet Linjemal vises med en innledende understreking i rapportnavnet, f.eks. _BF.RAP eller _BF90001.RAP (på klient 90001).

Finale standard linjemal er alltid tilgjengelig for alle klienter, og standard rapportlinjemal kan tilpasses på den enkelte klient. Når en rapportlinjemal er modifisert på en klient, vises ikke den opprinnelige rapportlinjemalen på klienten.

Linjemalen kan tilbakestilles til standard linjemal ved at du velger å redigere linjemalen med Rediger og deretter trykker på verktøyknappen Tilbakestille til fabrikkinnstillinger i redigeringsfunksjonen.

Egne linjemaler

Disse identifiseres ved at rapportlinjemalen har en bokstavkode med 3 tegn, f.eks. SLG.RAP eller SLG90001.RAP (på klient 90001).

Dersom en linjemal vises med kun bokstavkoden, f.eks. SLG.RAP, betyr det at rapporten finnes som en standard rapportlinjemal, og ikke kun på klienten.

Dersom en linjemal vises med bokstavkode og klientnummer, f.eks. med SLG90001.RAP, kan dette bety ett av to ting:

1.Rapporten finnes kun på klienten.
2.Rapporten finnes både på klienten og som en egendefinert linjemal tilgjengelig for alle klienter.

Distribusjon av en linjemal fra en klient til alle klienter

Dersom du har en linjemal på en klient som ikke er tilgjengelig på andre klienter, gjør du følgende:

1.Gå inn på den klienten der linjemalen er opprettet og tilgjengelig.
2.Gå til menyen Rapporter > Rapportgenerator og velg skillekortet Linjemal.
3.Merk linjemalen og trykk på knappen Rediger.
4.I redigeringsbildet for linjemalen anvender du verktøyknappen Rapportinnstillinger. Trykk på pilknappen på verktøyknappens høyre kant, og velg underpunktet "Lagre som standard".

5.Nå blir rapporten lagret som en standardrapport. For de teknisk interesserte kan det nevnes at rapporten blir lagret som en fil i programkatalogens underkatalog Finale\Data\Fri_Rapp.

Endre en linjemal som er tilgjengelig for alle klienter


For å endre en linjemal på alle klienter gjør du følgende:

1.Åpne en klient.
2.Gå til menyen Rapporter > Rapportgenerator og velg skillekortet Linjemal.
3.Merk linjemalen og trykk på knappen Rediger.
4.I redigeringsbildet for linjemalen anvender du verktøyknappen Rapportinnstillinger. Trykk på pilknappen på verktøyknappens høyre kant, og velg underpunktet "Lagre som standard".

5.På andre klienter som har en egen kopi av linjemalen (linjemalen er angitt med navn + klientnummer, f.eks. SLG90001.RAP for linjemal SLG på klient 90001, kan du gjøre dette på to ulike måter:
a.Velg rapportlinjemalen som er navngitt med navn + klientnummer, f.eks. SLG90001.RAP og trykk på Rediger. I redigeringsfunksjonen anvender du verktøyknappen Tilbakestille til fabrikkinnstillinger.
b.Velg linjemalen som er navngitt med navn + klientnummer, f.eks. SLG90001.RAP og trykk på Slett for å slette rapporten fra klienten. I og med at rapporten finnes som en standardrapport, vil nå standardrapporten vises på denne klienten.
Advarsel for punkt b: Dersom rapporten KUN finnes på denne klienten, vil rapporten bli slettet uten muligheter for å gjenopprettes. Du KAN likevel velge å ikke lagre klienten, og rapporten vil fortsatt være i behold.

Slette en linjemal, slik at linjemalen ikke er en standardmal for alle klienter

Finale standard linjemaler kan ikke slettes, i og med at disse opprettes ved installasjon av programmet.

Egne standard linjemaler kan slettes ved å slette rapportfilen fra installasjonskatalogen.

Dersom du på en klient ser en linjemal som er navngitt med en ID med 3 bokstaver , f.eks. SLG.RAP for rapporten SLG, kan du slette filen SLG.RAP fra programmets installasjonsområde på underområdet Finale\Data\Fri_Rapp. Her sletter du filen SLG.RAP for å slette rapporten SLG osv.

Dersom du på en klient ser en linjemal som er navngitt med en ID med 3 bokstaver etterfulgt av klientnummer, f.eks. SLG90001.RAP på klient 90001 for rapporten SLG, kan du slette filen SLG.RAP fra programmets installasjonsområde på underområdet Finale\Data\Fri_Rapp. Her sletter du filen SLG.RAP for å slette rapporten SLG osv. Dersom du ikke finner en slik fil, skyldes det at rapporten KUN finnes på klienten, og ikke er tilgjengelig for andre klienter.

Etter at rapportfilen er slettet fra programmets underområde Finale\Data\Fri_Rapp, vil rapporten fortsatt finnes på alle klienter der rapporten er navngitt med rapportens 3-bokstavers ID + klientnummer, f.eks. SLG90001.RAP for rapporten SLG på klient 90001. Hvis du ønsker å slette rapporten også for denne klienten

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Skillekortet Linjemal

Redigere linjemal