Skillekortet Linjemal

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Linjemal >

Skillekortet Linjemal

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skillekortet Linjemal inneholder rapportlinjene.  Her setter du opp rapportene, og angir også standardegenskaper for rapportene.

Rapportlinjemalene består av offentlig regnskap samt egne rapporter. Offentlig regnskap skiller seg fra de øvrige rapportene ved at konti er lenket til rapportene direkte fra kontoplanen, mens rapportlinjemalene forøvrig bygges opp ved at rapportene inneholder informasjon om hvilke konti og annet innhold som finnes i rapporten.

Skillekortet linjemal inneholder følgende skjermbilde (klientnummer 90001):

Ny rapport på denne klienten

Slett rapport fra denne klienten

Redigere rapport på denne klienten

Oppdatere oversikten

Rapportene kan inndeles i følgende typer som identifiseres med filnavnet:

Finale standard rapportlinjemal

Disse identifiseres ved at rapportlinjemalen vises med en innledende understreking i rapportnavnet, f.eks. _BF.RAP eller _BF90001.RAP (på klient 90001).

Egne rapportlinjemaler

Disse identifiseres ved at rapportlinjemalen har en bokstavkode med 3 tegn, f.eks. SLG.RAP eller SLG90001.RAP (på klient 90001).

Rapporter som er modifisert på klienten

Både egne rapportlinjemaler og Finale Standard rapportlinjemaler kan modifiseres på klienten, og vil da få klientnummer som en del av navnet på rapportlinjemalen. Når det finnes en rapportlinjemal med navnet SLG90001.RAP (på klient 90001), vil ikke rapportlinjemalen SLG.RAP vises, selv om den finnes.

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Teknisk informasjon

Redigere linjemal