Egendefinerte tilleggsvariabler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Tilleggsvariabler >

Egendefinerte tilleggsvariabler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Egendefinerte tilleggsvariabler er en mulighet du har for å kunne:

Registrere tilleggsinformasjon som ikke er tilgjengelig i kontoplan og saldotall, for å kunne anvende det i analyser, rapporter, noter til regnskapet mv. Eksempel på dett er f.eks. antall ansatte, antall solgte enheter o.l.

 

Lage deg formler med variabler som anvender informasjon som allerede finnes i programmet, f.eks. kontosaldoer fra regnskap, budsjett mv, informasjon fra kontosaldo via Visma Finale Standard kontolenkinger, programmets innebygde nøkkeltall og også fra andre egendefinerte tilleggsvariabler. Her kan du f.eks. lage formler som deler opp salget i selskapsspesifikke kategorier mv.

Egendefinerte tilleggsvariabler finner du på følgende måter:

I menyen Rapporter > Egendefinerte tilleggsvariabler

Ved visning av rapporter som inneholder referanser til egendefinerte tilleggsvariabler, kan du velge verktøyknappen Redigere tilleggsvariabler

Når du går inn i menyen fra Rapporter-menyen får du frem alle tilleggsvariabler. Ved å gå inn via verktøyknappen Redigere tilleggsvariabler får du en visning som kun viser tilleggsvariablene som det er referert til i rapporten. I begge tilfeller kan du endre selektering av tilleggsvariabler ved å endre selekteringen i menyen.

I tillegg til å referere til variabler i rapportene, må du opprette variablene i funksjonen for egendefinerte tilleggsvariabler.

Skjermbildet for tilleggsvariabler ser slik ut:

Ny tilleggsvariabel

Ny dimensjon på tilleggsvariabel

Rediger tilleggsvariabel

Slett tilleggsvariabel

Periodevalg

Vis / Skjul formelvariabler

Filtrer på rapport

Datatype

To typer tilleggsvariabler, registrering og formler

Tilleggsvariabler finnes av to ulike typer, registreringsvariabler og beregningsvariabler.

Ved dataregistrering kan man skjule beregnede variabler med verktøyknappen Vis / Skjul formelvariabler. Dermed kan man enkelt se kun variabler der dataregistrering er nødvendig.

Filtrering på rapport gjør at du enkelt kan registrere tilleggsvariabler som kun gjelder en spesifikk rapport.

Datatype-feltet lar deg veksle mht dataregistrering på regnskap, budsjett og de enkelte datasett forøvrig, hvis disse er i bruk.

Se også:

Egendefinerte tilleggsvariabler

Registreringsvariabler

Dimensjoner på registreringsvariabler

Beregningsvariabler