Dimensjoner (avdeling mv)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Generelt om rapportgenerator >

Dimensjoner (avdeling mv)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Du kan anvende dimensjoner i rapportene på forskjellige måter:

Kolonner med dimensjoner:

Du kan referere til en dimensjon eller et alias i enkeltkolonner i rapporten. Et alias er et oppsett over en navngitt, sammensatt dimensjon, som f.eks. kan være alle avdelinger innen en divisjon, landsdel o.l., alle produkter innen en produktgruppe osv. Dette oppsettet definerer du på de enkelte kolonnene i kolonnesamlingen, og kolonneoppsettet kan dermed gjenbrukes på flere rapporter. Les mer om dette under Beløpskolonne.

Gjentakelse av en rapport på dimensjoner eller alias:

Du kan sette opp en rapport som gjentas med en rapport for hver enkelt avdeling, produkt, andre dimensjonstyper eller alias, eventuelt for visse utvalgte dimensjonselementer. Dette oppsettet defineres på selve rapportoppsettet på den enkelte rapport.Les mer om dette under Skillekortet Rapportoversikt.

Kontogrupper som gjentas for utvalgte dimensjoner:

Du kan også sette opp gjentakelse av visse konti eller kontogrupper for valgte dimensjoner, noe som medfører at du f.eks. kan oppsummere salgskontiene for hver enkelt dimensjon etter hverandre i samme rapport. Dette valget definerer du i rapportlinjemalen, og kan dermed brukes på flere rapporter som har forskjellige kolonneoppsett. Les mer om dette under Kontogrupper.

De nevnte måtene foran kan ikke kombineres med hverandre, noe som gjør at hver av måtene dimensjonene anvendes på, ikke kan kombineres med hverandre.

Kolonner med dimensjoner:

Kolonner med dimensjoner eller alias for dimensjoner setter du opp i kolonneoppsettet på de enkelte kolonnene. Dette kan illustreres slik:

Les mer om dette under Beløpskolonne.

Gjentakelse på dimensjoner:

Rapporter som gjentas på dimensjoner eller alias for dimensjoner setter du opp på selve rapporten. Dette kan illustreres slik:

Les mer om dette under Skillekortet Rapportoversikt.

Kontogrupper som gjentas på dimensjoner:

Når du har rapporter med kontogrupper som gjentas på dimensjoner, settes det opp i rapportlinjemalen på innsettelse av kontogrupper. En slik rapport kan ikke ha kolonneoppsett med dimensjoner og alias og heller ikke gjentakelse av rapporter på dimensjoner. Les mer om dette under Kontogrupper.

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Innledning

Oversikt over rapportgeneratoren

Praktiske råd og tips