Oversikt over rapportgeneratoren

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Generelt om rapportgenerator >

Oversikt over rapportgeneratoren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rapportgeneratoren finner du i menypunktet Rapporter > Rapportgenerator. Her vil du finne følgende skjermbilde:

Rapportene kan illustreres slik:

Rapportlinjer setter du opp som linjemaler, og linjemalene finnes i følgende utførelser:

Standard linjemaler som følger med programmet

Linjemaler som du kan opprette på en klient

Dine egne standard linjemaler som du kan gjøre tilgjengelig for alle klienter

Dimensjoner:

Rapportene kan settes opp med dimensjoner (avdelinger osv) og alias (navngitte dimensjonsamlinger), slik at du kan få en rapport som inneholder dimensjoner eller alias i kolonner eller som gjentas for dimensjoner og alias.

Dette kan illustreres slik:

     

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Innledning

Praktiske råd og tips

Dimensjoner (avdeling mv)