Praktiske råd og tips

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Generelt om rapportgenerator >

Praktiske råd og tips

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om opprettelse av rapport, se Skillekortet Rapportoversikt.

Når man planlegger oppsettet av en rapport, er det tre elementer som man må hensynta og planlegge ved opprettelse av rapportene.

1.Dimensjoner i rapporten
2.Linjemal
3.Kolonnesamling

Dimensjoner eller ikke dimensjoner i rapporten

Dimensjoner (avdeling, prosjekt osv) i rapportene kan bygges opp på 4 forskjellige måter:

1.Ingen dimensjoner i rapporten
2.Gjentakelse av rapport pr dimensjonselement, f.eks. gjentakelse av en rapport pr avdeling
3.Kolonneoppsett med dimensjonselementer i en eller flere kolonner
4.Dimensjonselementer i kontogruppelinjer i rapporten.

Det er ikke mulig å mikse flere typer dimensjonsbehandling inn i samme rapport. Dersom man f.eks. har dimensjoner i kolonner, kan man ikke samtidig gjenta rapporten pr dimensjon.

Les mer om dimensjoner i rapporten under Dimensjoner i rapportene - en oversikt.

Linjemal

Linjemalene angir linjene i rapporten. Linjemalene kan gjenbrukes på flere rapporter. Det finnes to forskjellige typer linjemaler i programmet, som er funksjonsmessig forskjellig.

1.Offentlig regnskap som linjemal i egendefinerte rapporter.
2.Andre linjemaler.

Se under Skillekortet Linjemal mht opprettelse og tilpasninger av linjemaler.

Kolonnesamling

Kolonnesamlingene definerer hvilke kolonner som skal vises i rapporten, og kan gjenbrukes på flere rapporter. Se under Skillekortet Kolonnesamling for nærmere informasjon om kolonnesamlinger.

Eksempler på opprettelse av rapporter

Kopiere en rapport fra en annen klient

Når du oppretter en rapport, kan du velge å hente inn en rapport fra en annen klient. Når du henter inn en rapport fra en annen klient, hentes også kolonneoppsettet inn.

Rapport basert på regnskapsoppstillingen i offentlig regnskap

Ved å lage en rapport basert på offentlig regnskap, kan du f.eks. få offentlig regnskap med egendefinerte valg av kolonner, f.eks. med prosentkolonner eller flere perioder enn i det offisielle regnskapet. Du kan også få offentlig regnskap pr avdeling osv. Du angir offentlig regnskap i rapportens felt for rapportlinjer.

Rapport basert på en eksisterende rapportlinjemal

Dersom man allerede har linjemalen ferdig, oppretter man en rapport på samme måte som i foregående punkt, med den forskjell at man velger en eksisterende rapport som rapportlinjemal, og ikke offentlig regnskap standardoppsett.

Rapport basert på en ny linjemal

Først må man lage en ny linjemal til rapporten. Om å lage linjemal, se under Skillekortet Linjemal. Deretter lager man en eller flere rapporter som bruker angitt linjemal.

Ta utgangspunkt i en eksisterende rapport i rapportgeneratoren

Tenk deg at du har laget en rapport i rapportgeneratoren, og du ønsker en tilsvarende rapport, men med endringer i enten

Rapportlinjer

Kolonneoppsett

Dimensjoner

Du kan her enkelt opprette en ny rapport og angi at rapporten skal være en kopi av en eksisterende rapport på klienten. Da får du opprettet en ny rapport som er identisk. Etter at du har kopiert rapporten, kan du gjøre endringer i enten valgt linjemal, kolonneoppsett eller dimensjoner.

Dersom du ønsker å lage en ny linjemal, kan du opprette en ny linjemal, som er en kopi av en eksisterende linjemal, og deretter redigere den nye rapportlinjemalen. Etter at den nye linjemalen er laget, lager du en kopi av rapporten, der du endrer linjemalen.

Dersom du ønsker å lage et nytt kolonneoppsett, kan du opprette et nytt kolonneoppsett, som er en kopi av et eksisterende kolonneoppsett, og deretter redigere det nye kolonneoppsettet. Etter at det nye kolonneoppsettet er laget, lager du en kopi av rapporten, der du endrer kolonneoppsettet.

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Innledning

Oversikt over rapportgeneratoren

Dimensjoner (avdeling mv)