Linjemalens standard kolonneoppsett

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Redigere linjemal >

Linjemalens standard kolonneoppsett

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alle rapport-linjemaler har et standard kolonneoppsett, som du finner under menyen Rapporter > Rapportgenerator på skillekortet Linjemal. Du må merke ønsket linjemal og velge Rediger linjemal og deretter velge skillekortet Rapportinnstillinger.

Her er det en mulighet til å legge inn standard kolonneoppsett på en rapportlinjemal i dette skjermbildet:

Det anbefales å lage rapporter i rapportgeneratorens skillekort Rapportoversikt, for å anvende de komplette og avanserte mulighetene du der finner.

Dette er en veldig enkel redigering, og gir få muligheter. Du kan ta frem en linjemal-rapport basert på standardinnstillinger i menypunktet Rapporter > Andre standardrapporter.

Skillekortet Rapportinnstillinger lar deg redigere og tilpasse følgende forhold:

Rapportnavnet som vises på menyen

Overskriftlinjen på rapporten

Datasett (hvilke kolonner som vises)

Antall kolonner

Følgende skjermbilde vises i spesialrapporten:

Datasett velges ved å klikke i datasett-feltet eller på "Velg"-knappen. Følgende bilde vil framkomme:

Datasett-feltet har følgende alternativer:

Periodeverdier

Ved valg av periodeverdier, vil periodeverdier for siste periode og det antall perioder bakover i tid som er valgt i feltet "Antall kolonner".

Dette tilsvarer egendefinert valg P, P-1, P-2, P-3 osv.

Hittil-verdier

Hittil-verdier vil vise hittil i år-verdier for siste periode og det antall perioder bakover i tid som er valgt i feltet "Antall kolonner".

Dette tilsvarer egendefinert valg H, H-1, H-2, H-3 osv.

Periodeverdier pr år

Denne perioden vises for angitt antall år. Inneværende eller valgt periode vises for det antall år som er valgt i feltet "Antall kolonner".

Dette tilsvarer egendefinert valg P, P *-1, P *-2, P *-3 osv.

Hittilverdier pr år

Hittilverdier fra regnskapsårets begynnelse til inneværende eller valgt periode vises for det antall år som er valgt i feltet "Antall kolonner".

Dette tilsvarer egendefinert valg H, H *-1, H *-2, H *-3 osv.

Spesielt om Visma Finale Årsoppgjør

Uansett hvilket av de 4 alternativene ovenfor som velges, vil dette logisk set og faktisk gi samme resultat i Visma Finale Årsoppgjør, i og med at perioden alltid er et helt år og ikke oppdelt i måneder (Periodelengde 12 måneder er standard og kan ikke endres i Visma Finale Årsoppgjør).

Egendefinert

Egendefinert kan skrives inn, og følger følgende kontekst:

P = Periodeverdi

H = Hittilverdi

B=Budsjett

men kan ikke brukes alene. Budsjett angis med:

BP = Periodens budsjett

BH = Hittil i år-budsjett

m:n=fra-til periode

angitt med periodens begynnelse og periodens slutt.

Eksempler:

1:12 er periode 1 til og med periode 12, dvs. et helt år.

2:3 er fra periode 2 til periode 3

2:2 er måned 2.

Trykk på for å bekrefte valget. Trykk på for å avbryte endringen.

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Skillekortet Linjemal

Redigere linjemal

Linjehierarkiet

Visning av linjer

Formel-linjer

Formler

Fortegn og summering