Dimensjoner i kontoplanen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Dimensjoner i kontoplanen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Med dimensjoner i kontoplanen menes støtte for forskjellige bærerbegreper som:

Avdeling

Bærer

Prosjekt

Formål

osv.

Visma Finale Rapportering og Visma Finale Årsoppgjør har begge implementert dimensjoner i programstrukturen, og import av kontoplan og saldotall har støtte for saldotall på dimensjoner. Kun Visma Finale Rapportering har imidlertid støtte for dimensjoner i rapporter. Dimensjoner benyttes ved rapportering og analyse.

Visma Finale Rapportering støtter inntil 10 dimensjoner. Standardversjonen har støtte for 1 dimensjon. Dette kan utvides med kjøp av tilleggsmodul med enten inntil 3 dimensjoner eller inntil 10 dimensjoner. I tillegg kan man kjøpe en tilleggsmodul for alias (navngivningsfunksjon) for dimensjoner.

Som standard har Visma Finale Rapportering støtte for en dimensjon innebygget. Normalt vil denne dimensjonen bli brukt som avdeling, men kan brukes til hva som helst så lenge eksport fra regnskapssystemet kan foretas på en måte som Visma Finale Rapportering kan lese inn.

Følgende hjelpeemner finnes til dimensjoner:

Kontonummerstruktur med dimensjoner

Dimensjonsstruktur

Alias

Bruksmåte for dimensjoner i rapporter

Analyserapporter

Driftsmidler

Posteringer med dimensjoner

Opprettelse og administrasjon av dimensjoner

Innlesing av saldotall med dimensjoner

Mer om dimensjoner

Særskilt om dimensjoner i Visma Finale Konsolidering:

Visma Finale Konsolidering inneholder en systemdimensjon (dimensjon nr 10).

Systemdimensjonen inneholder automatisk genererte dimensjoner:

SYSTEM: Elimineringer

VALUTA: Opprinnelig valutasaldo på et selskap.

MOTVALUTA: Valuta-dimensjonen med motsatt fortegn.