Kontonummerstruktur med dimensjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dimensjoner i kontoplanen >

Kontonummerstruktur med dimensjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Notasjonen for konto og dimensjon er Kontonr.Dim.Dim etc.

Et eksempel:

Dimensjon 1 = Avdeling = 10

Dimensjon 2 = Prosjekt = 1215

Dimensjon 3 = Bærer = 300

Lagring av data:

Konto 3000 med avdeling 10 og ingen andre bærerbegreper vil ha kontostrengen 3000.10

Konto 3000 med avdeling 10 og prosjekt 1215 uten bærer vil ha kontostrengen 3000.10.1215

Konto 3000 med avdeling 10, prosjekt 1215 bærer 300 vil ha kontostrengen 3000.10.1215.300

Konto 3000 med avdeling 10 og bærer 300 uten prosjekt vil ha kontostrengen 3000.10..300

Konto 3000 med prosjekt 1215 uten andre bærerbegreper vil ha kontostrengen 3000..1215

Konto 3000 med prosjekt 1215, bærer 300 uten avdeling vil ha kontostrengen 3000..1215.300

Konto 3000 med bærer 300 uten andre bærerbegreper vil ha kontostrengen 3000...300

Spørring på data med kun angivelse av dimensjon:

Avdeling 10 og ingen andre bærerbegreper vil ha spørrestrengen 10

Avdeling 10 og prosjekt 1215 alle bærere vil ha spørrestrengen 10.1215

Avdeling 10, prosjekt 1215 bærer 300 vil ha spørrestrengen 10.1215.300

Avdeling 10 og bærer 300 alle prosjekt vil ha spørrestrengen 10..300

Prosjekt 1215 for alle avdelinger og alle bærere vil ha spørrestrengen .1215

Prosjekt 1215, bærer 300 alle avdelinger vil ha spørrestrengen .1215.300

Bærer 300 med alle avdelinger og alle prosjekter vil ha spørrestrengen ..300

 

Ved spørring av data kan man videre angi fra-til og enkeltelementer innenfor hver dimensjon.

Se også

Oversikt over dimensjoner i kontoplanen.