Dimensjonsstruktur

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dimensjoner i kontoplanen >

Dimensjonsstruktur

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hele strukturen på spørringen er slik (flere gyldige):

Antall dimensjoner kan være inntil 10.

Dimensjonsstrukturen er slik:

DIM1.DIM2.DIM3.DIM4.DIM5.DIM6.DIM7.DIM8.DIM9.DIM10

der man kan avbryte strengen for hver dimensjon slik at strengen man være f.eks.:

DIM1

DIM1.DIM2

DIM1.DIM2.DIM3

DIM1.DIM2.DIM3.DIM4

osv.

Hver av dimensjonene DIM1, DIM2 osv. kan videre ha flere elementer (inntil 20 elementer mellom hvert punktum), atskilt med komma, slik:

DIM1a,DIM1b,DIM1c.DIM2a,DIM2b,DIM2c.DIM3.osv.

Hver slik dimensjon kan ha en av følgende strukturer:

DIM1a

DIM1a:DIM1b

DIM1a:DIM1b,DIM1c

DIM1a,DIM1b:DIM1c

DIM1a:DIM1b,DIM1c:DIM1d

osv.

 

DIM1a:DIM1b                betyr fra DIM1a til DIM1b

DIM1a,DIM1b                betyr DIM1a og DIM1b

DIM1a:DIM1b,DIM1c                betyr fra DIM1a til DIM1b og DIM1c

DIM1a:DIM1b,DIM1c:DIM1d        betyr fra DIM1a til DIM1b og fra DIM1c til DIM1d

osv.

En sammensatt dimensjon kan inneholde inntil 20 elementer (innenfor hvert punktum).

Dimensjon kan være inntil 10 karakterer og inneholde tall, bokstaver, understreking og mellomrom.

Dimensjonsstrengen er en tekststreng, og dimensjon angitt med 01 avviker for dimensjon angitt med 1 osv.

I eksemplene bruker vi dimensjonene Avdeling, Bærer og Formål.

Ved rapportering og analyse kan dimensjoner være sammensatt på følgende måte:

Liste atskilt av komma:        100,400        Avdeling 100 og 400

Angitt område:              100:400        Alle avdelinger fra 100 til 400 (behandles som streng)

Jokertegn (wildcard)        1?0.1?                Avdeling 100,110,120 etc. og Bærer 10,11,12 etc.

Kombinasjon av flere        100,2?9        Avdeling 100 samt 209,219,229 osv.

Angivelse av sammensatte dimensjoner er alltid inkluderende, dvs. vi angir hva som skal være med.

Tomme dimensjoner inkluderer alt:  100..1? gir avdeling 100, alle bærere og formål 10, 11, 12 .. 19.

Ved dataregistrering, postering etc. må dimensjoner være entydige, dvs. at de kan ikke sammensatt.

Vi kan f.eks. postere på:  3000.100 , men selvsagt ikke på 3000.100:199

Eksempler på konto- og dimensjonsstreng:

3000.100..10                Entydig dimensjon, kan angis slik ved postering

3000.100:399..10        Sammensatt dimensjon, kan angis slik ved rapportering og analyse

Et eksempel:

Dimensjon 1 = Avdeling = 10

Dimensjon 2 = Prosjekt = 1215

Dimensjon 3 = Bærer = 300

Spørring på data på en angitt konto og en enkelt dimensjon:

Konto 3000 med avdeling 10 og ingen andre bærerbegreper vil ha spørrestrengen 3000.10

Konto 3000 med avdeling 10 og prosjekt 1215 uten bærer vil ha spørrestrengen 3000.10.1215

Konto 3000 med avdeling 10, prosjekt 1215 bærer 300 vil ha spørrestrengen 3000.10.1215.300

Konto 3000 med avdeling 10 og bærer 300 uten prosjekt vil ha spørrestrengen 3000.10..300

Konto 3000 med prosjekt 1215 uten andre bærerbegreper vil ha spørrestrengen 3000..1215

Konto 3000 med prosjekt 1215, bærer 300 uten avdeling vil ha spørrestrengen 3000..1215.300

Konto 3000 med bærer 300 uten andre bærerbegreper vil ha spørrestrengen 3000...300

Se også:

Oversikt over dimensjoner i kontoplanen.