Alias

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dimensjoner i kontoplanen >

Alias

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alias-funksjonen som finnes i menyen Konto > Rediger dimensjoner kan brukes for å angi et alias.

Med alias-funksjonen kan vi beskrive sammensatte dimensjoner og gi de et navn, f.eks.:

Region Vest        100,200,400:499

Verksted         200.10:99

Et alias er en måte å angi en dimensjonsstreng som et navn, slik at du kan skrive inn alias-navnet i stedenfor dimensjonsstrengen.

Denne kan f.eks. anvendes til å navngi en dimensjonsstruktur som gir f.eks. alle verksteder eller alle avdelinger i Østfold osv.

Eksempel, man har følgende avdelinger:

100        Butikk Oslo

200        Butikk Østfold

300        Butikk Akershus

120        Verksted Oslo

220        Verksted Østfold

320        Verksted Akershus

140        Administrasjon Oslo

240        Administrasjon Øsfold

340        Administrasjon Akershus

940        Hovedadministrasjon

Avdelinger er i dimensjon 1 i datastrukturen i eksempelet.

Dimensjonsstrukturen kan nå angis f.eks. med følgende alias (flere eksempler angir alternative metoder for aliasangivelser):

Hva ønskes        Alias-navn        Alias-angivelse

Alle butikker        BUTIKK        ?00

Alle butikker        BUTIKK        ?0?

Alle butikker        BUTIKK        100,200,300

Alle verksteder        VERKSTED        ?20

Alle verksteder        VERKSTED        ?2?

Alle verksteder        VERKSTED        120,220,320

Administrasjon        ADM        ?40

Administrasjon        ADM        ?4?

Alt i Oslo        OSLO        100,120,140

Alt i Oslo        OSLO        1??

Alt i Østfold        ØSTFOLD        2??

Alt i Akershus        AKERSHUS        3??

Alt utenfor Oslo        EXOSLO        2??,3??

Alle verksteder og butikker        EXADM        ?0?,?2?

Alle verksteder og butikker        EXADM        ?00,?20

Administrasjon unntatt hovedadm.        STEDADM        140,240,340

Dersom man har en dimensjonsstruktur med flere enn en dimensjon, kan alias opprettes med angitte dimensjoner også.

Eksempel der avdeling er dimensjon 1 og prosjekt er dimensjon 2:

Avdelinger: som over.

Prosjekt 126 Nytt edb-anlegg

 

Hva ønskes        Alias-navn        Alias-angivelse

Avdeling Østfold prosjekt 126        EDBØST        2??.126

Avdeling Østfold prosjekt 126        EDBØST        200,220,240.126

Alle avdelinger prosjekt 126        EDB        .126

Alle avdelinger prosjekt 126        EDB        ???.126

Administrasjon prosjekt 126        EDBBUTIKK        ?00.126

Hovedadministrasjon prosjekt 126        EDBHOVED        940.126

Det er også mulig å definere alias for sammensatte dimensjoner, som f.eks.

Avdeling 1 alle prosjekter + Avdeling 2 prosjekt 4

Alle avdelinger unntatt avdeling 99

Avdeling 11 og avdeling 12, men ikke prosjekt 99 på noen av avdelingene.

Man kan sette sammen flere dimensjonsuttrykk med loddrett stolpe.

Nå kan man definere oppsett av sammensatte dimensjoner ved å plassere en loddrett stolpe | mellom definisjonene (loddrett stolpe til venstre for 1-tallet på det ordinære tastaturet på norsk tastaturoppsett).

Unntak

Sette inn ett eller flere unntak med utropstegn

Unntak av dimensjon defineres ved å sette ! (utropstegn) foran dimensjonsuttrykket.

Her  er eksempler på bruk (eksempelet har avdeling som første dimensjon og prosjekt som andre dimensjon):

Hva ønskes

Aliaset skrives slik

Lingvistisk beskrivelse

Alle avdelinger unntatt avdeling 99

!99

Utropstegn 99

Alle prosjekter unntatt prosjekt 99

!.99

Utropstegn punktum 99

Alle avdelinger unntatt avdeling 98 og 99 (to eksempler med samme resultat)

!98,99

Utropstegn 98 komma 99

!98|!99

Utropstegn 98 stolpe utropstegn 99

Avdeling 1og 3 alle prosjekter + avdeling 2 prosjekt 4 (to eksempler med samme resultat)        

1,3|2.4

1 komma 3 stolpe 2 punktum 4

1|3|2.4

1 stolpe 3 stolpe 2 punktum 4

Avdeling 1og 3 alle prosjekter + avdeling 2 prosjekt 4 - men ikke ta med prosjekt 99 i noen tilfeller        

1,3|2.4|!99

1 komma 3 stolpe 2 punktum 4 stolpe utropstegn 99

Avdeling 11 og avdeling 12, men ikke prosjekt 99 på noen av avdelingene.

11|12|!.99

11 stolpe 12 stolpe utropstegn punktum 99

Se også

Opprettelse og administrasjon av dimensjoner

Oversikt over dimensjoner i kontoplanen