Opprettelse og administrasjon av dimensjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dimensjoner i kontoplanen >

Opprettelse og administrasjon av dimensjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dimensjoner håndteres i menyen Konto > Redigere Dimensjoner.

Denne menyen har følgende funksjoner:

Nytt element (her: Ny avdeling)

Slett element (her: Slett avdeling)

Flytt element opp / ned

Sorter dimensjon etter ID-felt

Dimensjonsoppsett

Dimensjonsoppsett

Ved å klikke på dimensjonsoppsett, framkommer følgende bilde:

Her angis navnet på dimensjonen. Som standard har dimensjoner ikke navn. I dette bildet er dimensjonen navngitt som avdeling, og avdeling vil dermed framkomme på skillekortet for elementene i dimensjonen.

Dimensjonsoppsettet har følgende funksjonalitet:

Ny dimensjon

Slett dimensjon

Tilbake til oppsett av dimensjonselementer

Nedenfor er det opprettet 3 dimensjoner. Dimensjonene er navngitt, og rekkefølgen kan ikke endres. Saldofilen har data lagret i dimensjonsrekkefølgen som her er angitt, og endringer av dimensjoner medfører derfor relativt store strukturelle endringer i programmet, og vil ikke være mulig.

Flere dimensjoner

Etter at det er opprettet 2 nye dimensjoner, er det kommet flere skillekort for håndtering av dimensjoner i dimensjonsoppsettet:

Disse nye dimensjonsskillekortene har funksjonalitet som beskrevet over.

Alias-skillekortet:

Alias-skillekortet har følgende funksjonalitet:

Nytt alias

Slett Alias

Flytt alias opp / ned

Sorter alias etter ID-felt

Dimensjonsoppsett

Se også:  

Oversikt over dimensjoner i kontoplanen.

Alias