Bruksmåte for dimensjoner i rapporter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dimensjoner i kontoplanen >

Bruksmåte for dimensjoner i rapporter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dimensjoner kan angis i rapporter i Rapportering: Offentlig regnskap, Perioderapporter og Analyserapporter.

Bruksmåte i rapporter:

Bruk verktøyknappen Velg periode- og rapportinnstillinger for å angi dimensjoner.

I rapportinnstillinger finnes dimensjonsfeltet, der dimensjon eller alias angis.

I dimensjonsfelt kan man skrive inn navnet på et alias, en avdelings-ID eller en sammensatt dimensjons-ID. Sammensatte dimensjons-ID kan skrives inn på samme måte som et alias.

Se også:

Oversikt over dimensjoner i kontoplanen