Analyserapporter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dimensjoner i kontoplanen >

Analyserapporter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I analyserapporter kan dimensjoner tas i bruk på nyopprettede analyseobjekter.

 

Ved opprettelse av analyseobjekter, angis dimensjoner i felt for egendefinert kolonneoppsett, eller for hele objektet.

 

Egendefinert kolonneoppsett:

Her må i tilfelle dimensjoner angis sammen med periode.

I egendefinert kolonneoppsett angir vi hver kolonne atskilt av semikolon:  Kolonne1;Kolonne2;osv

En kolonne angis som Data.Dimensjon , hvor dimensjon kan utelates helt.

Eksempel (Dimensjon 1 = avdeling i disse eksemplene):

1.hvis data = H for hittil-verdier mens dimensjonen er avdeling nr 4, kan dette angis med H.4
2.hvis data = B for budsjett, mens dimensjon er aliaset "Sørlandet", kan dette angis med B.Sørlandet
3.hvis data = B1:12 *+1 (neste års budsjett) og dimensjon er avdeling 100, kan dette angis med B1:12 *+1.100

Data kan være angitt på symbolsk form: H=Hittil, P=Periode, H-1=Hittil pr. forrige periode.

eller

Data kan angi periode direkte:  4:6=2. kvartal, B10:12=Budsjett 4.kvartal

Data kan også angi:

Type:  

BH=Budsjett hittil

BP-1=Budsjett for forrige periode

UH=UB hittil (regnskap, som er default)

Relativt år:  

H *-1=Hittil i fjor

BH *-1=Budsjett hittil i fjor

B1:12 *+1=Budsjett for hele neste år

Eksempler på egendefinerte kolonneoppsett:

H;H *-1                        Hittil i år og Hittil i fjor

H.100;H *-1.100        Hittil i år og i fjor for avdeling 100

Ulike dimensjoner i ulike kolonner i analyseobjekter

Dersom man ønsker et analyseobjekt med ulike dimensjoner i ulike stolper o.l. i en graf må dette gjøres på følgende måte:

Definere innholdet i hver stolpe o.l. som et egendefinert nøkkeltall (tilleggsvariabel), der formelen inneholder dimensjonsangivelse.

Definere analyseobjektet med innhold lik de ulike egendefinerte tilleggsvariablene som inneholder dimensjoner.

Se også

Oversikt over dimensjoner i kontoplanen.