Driftsmidler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dimensjoner i kontoplanen >

Driftsmidler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dimensjoner kan angis på driftsmidler i menyen Avslutning > Regnskapsmessige avskrivninger.  

Posteringer blir produsert på basis av dimensjonsangivelsen.

Se også:

Oversikt over dimensjoner i kontoplanen.