Oversikt over de ulike avstemmingene

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming >

Oversikt over de ulike avstemmingene

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Følgende avstemminger kan foretas i FINALE Avstemming:

Bankavstemming og kassekredittavstemming

Merverdiavgift

Skattetrekk

Bidragstrekk,påleggstrekk og andre lønnstrekk

Feriepenger

Arbeidsgiveravgift og lønn

Aksjer

Fordringer og forskuddsbetalinger

Leverandører, avsetninger og annen gjeld

Varige driftsmidler

Andre balansekonti

Se også:

Generelt om funksjonalitet

Oversikt over arbeidsgang for avstemmingen

Oppsett

Oppsett av mal for avstemmingsmappe

Oversikt over funksjonalitet