Skattetrekk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming > Oversikt over de ulike avstemmingene >

Skattetrekk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avstemming av skattetrekk er en omfattende funksjon som anvender regnearket for avstemming av skattetrekk i KS Komplett.

Følgende deler av avstemmingen fylles automatisk ut av programmet:

Regnskapsført saldo ved utgangen av hver termin.  

Skattetrekk foretatt i hver termin  

Betalingsbilaget for skattetrekk for hver termin for betaling etter at terminen er utløpt.  

Sammenligning av skattetrekk skyldig med saldo på skattetrekk-konti  

Tilleggsinformasjon

Ingen tilleggsinformasjon må fylles ut av brukeren.

Gruppeavstemming

Det foretas en gruppeavstemming av disse kontiene, slik at alle konti med standardkonto 2600 Skattetrekk medtas. Det er normalt bare en slik konto.

Skjermbilde

Det første skjermbildet som en kommer inn i er oversikt over åpne poster fra forrige avstemmingsperiode. Er det første gangen, kan man legge inn nye poster manuelt.

Ny linje kan registreres ved å peke med musepekeren nede i skjemaet og trykke "enter". Slette linje gjøres med ctrl+delete.

Rutinen for Avstemming vil analyserer innholdet på kontoen og definere postene der med en transaksjonsart.

Transaksjonsarten kan overstyres. Det er kun poster for inneværende år som skal defineres med en transaksjonsart. For andre poster skal feltet være blank.

Se også:

Oversikt over de ulike avstemmingene