Bidragstrekk,påleggstrekk og andre lønnstrekk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming > Oversikt over de ulike avstemmingene >

Bidragstrekk,påleggstrekk og andre lønnstrekk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avstemming av bidragstrekk og påleggstrekk har kun funksjonalitet for å opprette regnearket for spesifikasjon av trekkene, men vil ikke foreta automatisk utfylling av regnearkene.

Se også:

Oversikt over de ulike avstemmingene