Feriepenger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming > Oversikt over de ulike avstemmingene >

Feriepenger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avsetning for skyldige feriepenger foretas i arbeidsboken for feriepenger i KS Komplett. Det foretas en omfattende utfylling av denne arbeidsboken:

Programmet fyller ut alle lønnskonti som danner grunnlag for feriepengeavsetning. Brukeren må fylle ut den delen som gjelder avsetning for arbeidsgiveravgift for hver sats for arbeidsgiveravgift.

Se også:

Oversikt over de ulike avstemmingene