Varige driftsmidler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming > Oversikt over de ulike avstemmingene >

Varige driftsmidler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avstemming av varige driftsmidler har følgende funksjonalitet:

Vedlegg av driftsmiddelrapporter

Avskrivningstablå

Driftsmidler sortert pr konto

Driftsmidler sortert pr dimensjon

Driftsmidler sortert pr dimensjon og konto

Status settes på konto ut fra at saldo samsvarer med sum driftsmidler.

OK: Samsvar

Avvik: Differanse

Se også:

Oversikt over de ulike avstemmingene