Andre balansekonti

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming > Oversikt over de ulike avstemmingene >

Andre balansekonti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Andre balansekonti der det ikke er automatiserte avstemminger, kan man legge ved dokumentasjon ved å bruke verktøyknappen Nytt vedlegg.

Se også:

Oversikt over de ulike avstemmingene