Generelt om funksjonalitet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming >

Generelt om funksjonalitet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Her er en overordnet oversikt over den funksjonalitet som FINALE Avstemming tilbyr:

Definere innhold i avstemmingsmappen

Standardoppsett

Eget oppsett

Sette opp integrasjon mot økonomisystemet

Generell funksjonalitet i Visma Finale Rapportering og Visma Finale Årsoppgjør som også anvendes av FINALE Avstemming.

Programmet har tilgang til kontoliste, transaksjoner og saldotall for både hovedbokskonti og reskontrokonti.

Foreta avstemming på utvalgte balansekonti

Mange avstemminger mv kan foretas automatisk av programmet.

Andre avstemminger mv foretas delvis av FINALE Avstemming, og har behov for tilleggsregistreringer av brukeren

Atter andre avstemminger foretas ved at programmet skaper en rapport som blir lagt ved avstemmingen som dokumentasojn av balanseposter. Dette gjelder data som allerede finnes i programmet, f.eks. driftsmidler.

Bankavstemming foretas ved at programmet leser transaksjoner fra regnskapet og sammenligner dette med transaksjonsfilen som må hentes ut elektronisk fra banksystemer.

Andre avstemmingsdokumenter

Importere annen dokumentasjon som knyttes til en balansekonto, f.eks. regneark eller innscannede dokumenter.

Oversikter

Holde oversikt over periodens foretatte avstemminger, mend muligheter for notater og for å angi status på den enkelte konto.

Holde oversikt over alle årets avstemminger konto for konto.

Elektronisk mappe til arkiv og til revisor

Produsere avstemmingsmappen som inneholder all dokumentasjon som er definert i avstemmingsmappa med tillegg av de foretatte avstemmingene og importerte dokumenter.

Se også:

Introduksjon

Generelt om avstemming

Oversikt over arbeidsgang for avstemmingen

Oppsett

Oppsett av mal for avstemmingsmappe

Oversikt over funksjonalitet

Oversikt over de ulike avstemmingene