Oppsett (oversikt)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming >

Oppsett (oversikt)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette oppsettet som er beskrevet nedenfor er felles for alle klientene.

Tilgangen til oppsettet kan aktiveres fra alle avstemmingsbildene; Avstemmingsplan, Avstemming og Avstemmingsmappe

Rediger oppsett

Oppsettet påvirker ALLE klientene

Følgende skjermibilde vises for oppsett av avstemmingsmappe:

KS-Komplett Excel-maler:

Her velges den versjon av Excel-malene fra KS Komplett som brukes og plassering av malene.

Programmet vil normalt identifisere plasseringen av KS Komplett-malene, men det anbefales å kontrollere at den angitte plasseringen er korrekt.

Ved å velge Basert på klientens regnskapsår, vil programmet velge KS Komplett i henhold til klientens regnskapsår.

Det er da viktig å ha flere versjoner av KS Komplett liggende i forskjellige mapper.

 

Mappe-strukturer:

Følgende oppsett er aktuelt for lagring av klientdata for avstemming:

Destinasjonskatalog for balanseavsteminge:

Dette er arbeidskatalogen der avstemmingsdokumentasjon plasseres fortløpende. Denne katalogen må samsvare med katalogoppsettet som anvendes for kvalitetssikringsverktøyene som f.eks. PowerOffice, Visma Business Byrå, Avendo etc hvis det er aktuelt å ha tilgang til dokumentasjonen fra disse programmene også. Denne strukturen benyttes av Avstemming-funksjonen, og inneholder den løpende dokumentasjon for avstemming.
Balansekatalog angis stien til felles katalogstruktur
Underkatalog angis strengen som er unik for klienten (Starter gjerne med klientnummer)
Strukturen må settes opp med variabler som gjør at de ulike klienter, regnskapsår og regnskapsperioder blir adskilt, jfr også eksemplene i illustrasjonen over.

Destinasjonskatalog for avstemmingsmappe:

Dette er katalogen der den ferdige avstemmingsmappen blir plassert når denne blir produsert. De enkelte seksjonene i avstemmingsmappen blir plassert i egne underkataloger til denne mappen.
Det vil bli produsert en ZIP-fil av avstemmingsmappen som plasseres i den angitte mappen for hver enkelt regnskapsklient.
Balansekatalog angis stien til felles katalogstruktur
Underkatalog angis strengen som er unik for klienten (Starter gjerne med klientnummer)

Parametere for mappestrukturer:

Disse parametrene brukes til å bygge opp lagringsstien.

Gyldige parametre for katalog:

%MAANED%                = Måned vist med ett eller 2 sifre, Januar = 1 osv.

%0MAANED%                = Måned alltid vist med 2 sifre, Januar = 01 osv.

%AARYY%                = Regnskapsår med 2 sifre, (2006 blir til 06)

%AARYYYY%                = Regnskapsår med 4 sifre, (2006 = 2006)

%KLINO%                = Klientnavn uten innledende null-tegn, klient 1 gir 1.

%0KLINO%                = Klientnummer med 5 siffer og med innledende null-tegn i formatet nnnnn, der klient 1 gir 00001

%03KLINO%                = Klientnummer med 3 siffer og med innledende null-tegn i formatet nnnnn, der klient 1 gir 001

%04KLINO%                = Klientnummer med 4 siffer og med innledende null-tegn i formatet nnnnn, der klient 1 gir 0001

%05KLINO%                = Klientnummer med 5 siffer og med innledende null-tegn i formatet nnnnn, der klient 1 gir 00001 (samme som %0KLINO%)

%KLIENTDIR%                = Klientkatalog (Må være med i strengen)

%FILNAVN%                = Dette parameteret angir filnavnet i avstemmingsarket som filnavn. Parameteret må alltid være med.

%VARIABEL%                = Klientspesifikk variabel (Angis under Firmaopplysninger, skillekort Avstemming)

 

Maler for avstemmingsmappe

FINALE Avstemming inneholder en standard mappe for avstemming som inneholder seksjoner for rapporter, skjemaer etc i programmet, og inneholder i tillegg enkelte andre seksjoner.

Det er mulig for brukeren å lage egne maler for avstemmingsmappen. Når det lages egne maler, blir disse anvendt istedenfor den innebygde standardmalen.

For å opprette og redigere maler, anvendes verktøyknappen .

Se Oppsett av mal for avstemmingsmappe for informasjon om opprettelse og endring av maler.

Valg av maler for avstemmingsmappe

Det kan lages egne maler for de enkelte regnskapsperiodene, noe som gjør det enkelt f.eks. å ha egne maler for årsregnskaper og egne maler for perioderegnskaper.

Maler velges i nedre del av oppsett-bildet, og valget gjelder for alle klienter.

Se også:

Introduksjon

Generelt om funksjonalitet

Oversikt over arbeidsgang for avstemmingen

Oppsett av mal for avstemmingsmappe