Oppsett av mal for avstemmingsmappe

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming >

Oppsett av mal for avstemmingsmappe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Se Oppsett av mal for avstemmingsmappe for plassering av denne funksjonen.

Denne verktøyknappen åpner oppsett-bildet der knappen Rediger maler velges.

Her vil du finne malredigeringsbildet, som brukes til å sette opp en eller flere maler for avstemmingsmappen.

Trykk på verktøyknappen Ny mal for å opprette din egen mal for avstemmingsmappe. Her må du også oppgi et navn på malen:

og du vil få opprettet en ny mal basert på standardmalen:

Med følgende verktøy tilgjengelig:

Lukk malredigering

Ny mal

Lagre mal

Redigere malnavn

Slett mal

Velg mal

Legg til dokumentsamling

Slett dokumentsamling

Nytt filvedlegg

Slett filvedlegg

 

En avstemmingsmappe består av følgende innhold:

Dokumentsamling (seksjon i mappe)

Vedlegg (dokument i seksjonen)

I avstemmingsmappen er det enkelte standardinnhold som er:

Saldobalanse

Balansekonti

Offentlig regnskap

Ligningsoppgaver

Arbeidsrapporter

Analyse rapporter

Ut over dette kan man lage egne seksjoner med vedlegg om ønskelig.

Se også:

Oppsett