Produksjon av avstemmingsmappe

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming >

Produksjon av avstemmingsmappe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avstemmingsmappen produseres i menyen Avstemming > Avstemmingsmappe.

 

 

Ved å bruke verktøyknappen Produsere avstemmingsmappe vil avstemmingsmappen produseres eller produseres på nytt med dokumenter som er i astemmingen og dokumenter som er valgt som vedlegg i avstemmingsmappe-vinduet.

Mer informasjon om dette finner du i Avstemmingsmappe for en klient.

Se også:

Oversikt over funksjonalitet