Åpne poster

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming >

Åpne poster

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Åpne poster ved begynnelsen av perioden registreres i et eget skjermbilde for avstemminger som har behov for dette, som f.eks. bankavstemminger.

De åpne postene benyttes som transaksjoner i neste avstemmingsperiode, og hensyntas i den aktuelle avstemmingen.

Åpne poster får man tilgang til på tre ulike måter:

1.De er første steg i en avstemming, f.eks. bankavstemming

2.Ved å trykke på verktøyknappen for åpne poster når kontoen er merket.

3.Hurtigtast CTRL + J.

Følgende funksjoner finnes i bildet for åpne poster:

a.Feltet "Åpne poster ved utgangen av" bestemmer hvilken periode som skal avstemmes. Avstemmingen vil ta utgangspunkt i den valgte perioden og avstemme perioden etter denne og frem til og med aktiv periode. Her kan man altså kunne endre avstemmingsperioden, slik at man kan avstemme f.eks. hele året på nytt selv om man har avstemt kontoen i en mellomliggende periode.

b.Det er mulig å legge inn de åpne postene ved første gangs avstemming av en konto.