Avstemming av konti

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming >

Avstemming av konti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne funksjonen finner du i menyen Avstemming > Avstemming.

 

 

Følgende funksjoner finnes i dette skjermbildet:

Utfør avstemming av valgt konto

 Legg til egendefinert filvedlegg til valgt konto

Slett ett eller flere vedlegg til valgt konto

Periode som avstemmes

Visning av transaksjoner fra regnskapet

Redigere åpne poster

Bankavstemming - oppsett

Søk

Oppdatere fra regnskap

Oppsett av avstemming

Slå av/på autooppdatering mot regnskap

Programmet leser data direkte fra regnskapet, og er avhengig av at det er satt opp kobling til et økonomisystem for å utnytte funksjonaliteten fullt ut.

Oppsett av regnskapsintegrasjon er derfor også nødvendig. Dette finnes i menyen Tilleggsfunksjoner > Byråopplysninger for oppsett av standardinnstillinger for regnskapsintegrasjon. Oppsett av regnskapsintegrasjon på den enkelte klient kan foretas i menyen Firma > Firmaopplysninger på skillekortet Regnskapsintegrasjon.

Om de enkelte kolonnene i vinduet:

Avst. pr:

Denne kolonnen viser informasjon om forrige avstemming. Den vil vise periode mm/åå for forrige avstemming.

Saldo v. siste avst.:

Her vises hva saldoen var på kontoen sist den var avstemt.

Regnskapsf. saldo:

Her vises saldo på den enkelte konto i økonomisystemet.

Kommentar:

Her er det en fri kommentar som kan legges inn av brukeren ved behov.

Status:

Her er en angivelse av statusen på kontoen ved denne avstemmingsperioden.

Dokumentasjon:

Her vises dokumentasjon som ikoner. Ved å holde muspekeren over et ikon, vises navn og plassering for dokumentet.

Se også:

Oversikt over funksjonalitet

Åpne poster