Avstemmingsoversikt (totaloversikt)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming >

Avstemmingsoversikt (totaloversikt)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Denne funksjonen finner du i menyen Avstemming > Oversikt.

Det er kun konti som finnes i Rediger kontoplan som kommer med i Avstemmingsoversikten

 

Denne oversikten viser:

En rad for hver regnskapskonto.

Angitt hyppighet på når kontoen skal avstemmes (hyppighet kan vær Årlig, Halvår, Kvartal, Termin eller måned)

Kriteriet for om kontoen skal vises dersom kontoen er ulik 0, eller det har vært bevegelse, eller alltid, eller aldri

En kolonne for hver regnskapsperiode

En rute med dato for hver regnskapsperiode der avstemmingsdatoen vises.

Et valg på toppen der man kan velge hvilket regnskapsår man ønsker å se på.

Man kan klikke direkte på en dato-rute for å se på avstemmingen for denne kontoen i den valgte regnskapsperioden.

Her kan man sette opp avstemmingskravene på den enkelte konto.

Se også:

Oversikt over funksjonalitet