Generelt om avstemming

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming >

Generelt om avstemming

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

FINALE Avstemming skal være et hjelpemiddel for avstemming av regnskapsposter, og hjelper til med å

Avstemme

Dokumentere

Spesifisere

Integrasjon mot økonomisystemer

FINALE Avstemming inneholder integrasjon mot en rekke av de ledende økonomisystemene, og kan lese både saldotall periodevis og transaksjoner på de ulike konti i økonomisystemet.

Nye muligheter

Integrasjon mot økonomisystemene gir nye muligheter for funksjonalitet i våre regnskapsavslutningsverktøy.

Nye krav

Det er kommet nye lovkrav i den nye bokføringsloven som stiller strengere krav til spesifikasjon, avstemming og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) har også strenge krav til dette som en del av god regnskapsførerskikk, og som må følges av alle medlemmene.

Bokføringslovens § 11:

1.        Ved utarbeidelse av årsregnskap skal det foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er ubetydelige.

2.        For bokføringspliktige etter § 2 annet ledd gjelder bestemmelsen tilsvarende for balansepostene i næringsoppgaven.

God Regnskapsførerskikk (NARF):

1.        Samtlige konti i balansen, samt nødvendige resultatkonti, skal være avstemt før endelig årsregnskap utarbeides.

2.        Det skal foreligge tilstrekkelig dokumentasjon til at avstemmingen lar seg etterprøve.

Samspill med KS Komplett

NARF har utgitt kvalitetssikringsverktøyet KS Komplett som inneholder regnearkmaler for avstemming, dokumentasjon og spesifikasjon. FINALE Avstemming har behov for at brukeren har dette kvalitetssikringsverktøyet. FINALE Avstemming fyller ut regnearkene direkte, og oppretter om nødvendig nye regneark på regnskapsklienten fra regnearkmalene eller fyller ut data i de eksisterende regnearkene som allerede finnes på regnskapsklienten.

Arbeidsstyringsverktøy

FINALE Avstemming inneholder støtte for arbeidsstyringsverktøy som f.eks. PowerOffice, Advisor og Visma Byrå. Avstemmingsarkene vil bli lagret i den filstrukturen som arbeidsstyringsverktøyet bruker, slik at regnearkene er tilgjengelig fra både FINALE Avstemming og fra arbeidsstyringsverktøyet.

Dokumentasjonen blir ikke lagret som en del av klienten, men i egne filstrukturer som er tilgjengelig for brukeren fra andre programmer og også fra Windows Utforsker.

Hva avstemmes, dokumenteres og spesifiseres?

FINALE Avstemming kan foreta en rekke avstemminger, spesifikasjoner og har som mål å dekke så mange balansekonti som mulig. Dette betyr at programmet skal favne over hele balansen.

FINALE Avstemming er gjenstand for videreutvikling, og det vil komme nye funksjoner til etter hvert, men programmet har allerede nå funksjonalitet som dekker de fleste behovene som er for avstemming, spesifikasjon og dokumentasjon.

Se også:

Introduksjon

Generelt om funksjonalitet

Oversikt over arbeidsgang for avstemmingen

Oversikt over de ulike avstemmingene